Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

Bir tarafta  www.cepfix.com alan adlı internet sitesinin sahibi ve işleteni “…” adresinde mukim “SAS Servis Teknolojileri Bilim İnternet Tel ve Tic. A.Ş.” ; diğer tarafta www.cepfix.com internet sitesini kullanan, bu siteye üye olan ve-veya bu hizmetlerinden faydalanan internet kullanıcısı kişi arasında işbu “Üyelik Sözleşmesi” akdedilmiştir.

Tanımlar

CEPFİX: www.cepfix.com internet sitesinin sahibi ve işleteni SAS Servis Teknolojileri Bilim İnternet Tel ve Tic. A.Ş.’yi ifade eder.

ÜYE: www.cepfix.com internet sitesi üzerinden üye kayıt formunu doldurarak bu sözleşmeyi online olarak imzalamış internet kullanıcısını ifade eder.

HİZMET: www.cepfix.com internet sitesi üzerinden CEPFİX tarafından hizmetleri ifade eder.

Konu

İşbu sözleşmenin konusu, “ÜYE”nin www.cepfix.com internet sitesine üyeliğine ve sitede “CEPFİX” tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Üyelik Başlangıcı

Üyeliğin başlayabilmesi için; “ÜYE”nin www.cepfix.com internet sitesi üzerinden üyelik formunu doldurmak sureti ile kaydolması, formda talep edilen bilgileri sisteme girmesi, bu kayıt işleminin CEPFİX tarafından onaylanması gerekmektedir.

“ÜYE” “CEPFİX” tarafından üyelik başvurusunun eksik veya yanlış bilgi girişi veya sair herhangi bir neden ile red edilebileceğini peşinen kabul eder.

Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 1. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesini kullanır iken veya siteden verilen hizmetlerden faydalanır iken; işbu sözleşmede belirtilen hükümlere, www.cepfix.com internet sitesinde yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesini kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı veya sair biçimlerde 3. kişileri rahatsız ve taciz edici şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesini kullanırken veya hizmetlerinden faydalanır iken internet güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini, www.cepfix.com internet sitesine doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini; benzer biçimlerde sistemin veya diğer üyelerinin internet güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek fiillerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesinin diğer üyelerinin bilgilerine ulaşmamayı ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
 5. “ÜYE”; işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 6. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesine giriş için kullanacağı kullanıcı adı ve parola-şifre bilgilerini gizli tutacağını, 3. şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sözkonusu bilgilerin tüm sorumluluğu münhasıran “ÜYE”ye ait olup; bu konuda “CEPFİX”e sorumluluk yüklenemez.
 7. “ÜYE” www.cepfix.com internet sitesine girişte kullanacağı cihazlar(bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizatihi münhasıran sorumlu olup; bu konularda “CEPFİX”e sorumluluk yüklenemez.
 8. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesine üye kaydı yapar iken verdiği ve güncellediği bilgiler ile ve hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. “CEPFİX”in “ÜYE” tarafından sisteme girilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlülüğü olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. “ÜYE”; “CEPFİX”in yazılı onayı olmadan, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 10. “ÜYE” nin www.cepfix.com internet sitesi üzerinden yapabileceği hukuka aykırı ve/veya 3. kişilere zarar verici işlemlerinin tamamının sorumluluğu münhasıran üyeye ait olup; bu durumlarda “CEPFİX”e sorumluluk yüklenemez.
 11. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesinin tüm fikri mülkiyet haklarının “CEPFİX”e ait olduğunu bilmekte olup; bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti içeriği kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını; sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. “ÜYE”; "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari ünvan gibi yasal haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. şahıslardan gelebilecek tüm sorumluluk münhasıran “ÜYE”ye ait olacaktır.
 12. “ÜYE”; www.cepfix.com internet sitesini ve verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını; herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını; bu kuralın ihlal edilerek amaç dışı kullanım durumlarında tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; böyle bir durumda “CEPFİX”e sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul eder.
 13. “ÜYE”; CEPFİX, iştiraki şirketler ve ortak çalıma yürüttüğü tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece CEPFİX, iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.cepfix.com internet sitesine iletmek yükümlülüğündedir.
 14. “ÜYE”; bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal eder ise; “CEPFİX”in sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk “ÜYE”ye ait olup; “CEPFİX” in zararlarını talep hakkı saklıdır.

Cepfix'in Hak ve Yükümlülükleri

 1. “CEPFİX”in; her zaman için önceden haber vermeksizin “ÜYE”nin üyeliğini sona erdirme, “ÜYE”ye verilen hizmetleri sona erdirme ve bilgilerini silme hakkı bulunmaktadır.
 2. “CEPFİX”in; “ÜYE”nin internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, “ÜYE’”ye verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini toplama hakkı bulunmaktadır. Bu bilgiler yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde “CEPFİX” tarafından ilgili makamlara verilebilecektir.
 3. www.cepfix.com internet sitesi üzerinden üyeler veya 3. kişiler tarafından içerikler yayınlanabilir. Bu içeriklerin tüm yasal sorumluluğu yayınlayana ait olup; “CEPFİX”e sorumluluk yüklenemez.
 4. “CEPFİX”; www.cepfix.com internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine bağlantı verebilir. Sözkonusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri ve hizmetlere ilişkin “CEPFİX”in herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. “CEPFİX”; üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek için üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunabilir, üyelerin site kullanım hareketlerinin kayıtları saklayabilir, üyelerin bu amaçla kişisel bilgilerini kullanabilir.
 6. “CEPFİX”; www.cepfix.com internet sitesinin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. www.cepfix.com internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile üyeler ve 3. kişi zararlarında “CEPFİX”in sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. “CEPFİX”; dilediği zaman www.cepfix.com internet sitesinin içeriğini, dizaynını, kullanım şartlarını, verilen hizmetleri değiştirebilir, bir kısım hizmetleri sona erdirebilir veya internet sitesini kapatabilir.
 8. “CEPFİX”; işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve şartlarını dilediği zaman gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde üyeliği devam tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Gizlilik Yükümlülükleri

Gizlilik hükümleri yukarıda tarafların hak ve yükümlülükleri maddelerinde ve www.cepfix.com internet sitesinin “CEPFİX Bilgi Gizliliği ve Sistem Güvenliği Taahhütnamesi”nde gösterilmiştir. “CEPFİX” üyelere ait bilgileri işbu düzenlemeler hilafına kullanmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

www.cepfix.com internet sitesinin alan adı, görselleri, verilen hizmetin özgünlüğü dahil fikri mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki tüm hakları münhasıran “CEPFİX”e ait olup; “ÜYE” bu hakları ihlal edebilecek herhangi bir fiilde bulunmamayı; aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme Değişiklikleri

“CEPFİX”; tek taraflı olarak işbu sözleşmenin tamamını veya bir kısım hükümlerini dilediği zaman www.cepfix.com internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. Değişiklik halinde mevcut tüm üyeler değişikliklere uymak yükümlülüğündedir.

Mücbir Sebepler

“CEPFİX”; mevzuat ve yargı içtihadları ile mücbir sebep sayılan bir durumun ortaya çıkması halinde işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini askıya alabilir; www.cepfix.com internet sitesini ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri durdurabilir. Mücbir sebebin “CEPFİX” açısından makul sayılabilecek bir süreden daha fazla uzaması halinde “CEPFİX” mücbir sebep nedeni ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Mücbir sebepten kaynaklı olarak “CEPFİX” tarafından yükümlülüklerinin askıya alınması veya sözleşme feshi durumunda “ÜYE”nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve “CEPFİX” kayıtlarının geçerliliği

İşbu sözleşmeden kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

“ÜYE” işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.cepfix.com internet sitesi içeriği ve veri tabanında üyeye ilişkin tutulan bilgiler ile “”CEPFİX” in ticari, defter kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Sona Ermesi - Feshi

İşbu sözleşme “ÜYE” veya “CEPFİX” tarafından üyeliğin iptal edilmesi hallerinde sona erer.

“CEPFİX”; “ÜYE”nin üyeliğini işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise “CEPFİX” ayrıca ihlal nedeni ile zararlarını da “ÜYE”den talep edebilir.

Yürürlülük

İşbu sözleşme; “ÜYE”nin www.cepfix.com adresinde buluna üyelik formunu doldurması ve işbu sözleşmeyi internet sitesi üzerinden okuması ve sözleme şartlarını kabul ederek gerekli onayı internet sitesi üzerinden vermesi ile yürürlüğe girmiştir.

 
Çağrı Merkezi 0850 532 0712